Tvangsarv

”Jeg gør dig arveløs”. Det udtryk, har du sikkert hørt før. Hvis dine forældre ikke har sagt det til dig, så har du sikkert hørt det på en amerikansk film.

Det er ikke muligt at gøre tvangsarving arveløse, men hvis du har tvangsarvinger, hvor meget tvangsarv skal de have udbetalt?

Tvangsarvinger – hvem er de?

Du har kun tvangsarvinger, hvis du enten er gift eller har børn, eller begge dele. Dine tvangsarvinger skal have tvangsarv udbetalt, når du går bort.

Størrelse

Tvangsarven størrelse er altid 25 % af din formue, uanset hvor mange tvangsarvinger, du måtte have.

Tvangsarven fordeles således, hvis du har ægtefælle og børn:

  • 12,5 % af din arv skal gå til din ægtefælle.
  • 12,5 % af din arv skal gå til dine børn. Har du flere børn, så skal de dele tvangsarven mellem sig.

Hvis du udelukkende har en ægtefælle, så vil ægtefællen skulle modtage samtlige 25 % af din formue. Det samme gør sig gældende, hvis du udelukkende har børn.

Begrænse tvangsarv

Tvangsarv skal altid udbetales, men er der ikke en mulighed for at begrænse den? Jo, det er der rent faktisk.

Hvis du ønsker at begrænse den til dine børn, så kan du oprette en ægtepagt med kombinationssæreje, så vil dine børn rent faktisk kun modtage halvdelen af deres tidligere tvangsarv.

Hvis du er formuende, så kan du også begrænse tvangsarven til maksimalt at udgøre 1 mio. kr. anno indeks 2008 pr. tvangsarving. Det er få, der er så formuende, at dette bliver nødvendigt, men muligheden foreligger.

Hvis du ønsker at gøre tvangsarven mindre til dine børn eller ægtefælle, så skal du altid oprette et testamente, hvori dette grundigt er beskrevet. Det er ikke nok bare at skrive, at dine arvinger skal have en lille smule mindre.

Det skal stå klart og tydeligt, at arvingerne til enhver tid udelukkende skal modtage den til enhver tid gældende tvangsarv samt, at der er en maksimal udbetaling på 1 mio. kr. anno 2008 indeks.

Hvorfor SKAL arvingerne have arv?

Det korte svar er, at vi i Danmark ønsker at beskytte dem, der muligvis ikke har noget. Vi ønsker ikke, at man skal kunne true sine arvinger med at gøre dem arveløse. Derfor skal der udbetales tvangsarv uanset om man måtte ønske det eller ej.

Du kan læse meget mere om, hvem der er dine tvangsarvinger samt hvad du skal være opmærksom på, når du en dag går bort. Læs mere om det hele ved at trykke på dette link.

Author

Write A Comment